Til forsiden

Gass

Anna Arteeva,
jobber med gass i Equinor.

Gass er det fossile brennstoffet som har det laveste utslippet, og et mer miljøvennlig alternativ til kull. Gass er også en pålitelig energiform i kombinasjon med fornybare energiformer, slik at man er garantert nok energi når vinden ikke blåser eller solen ikke skinner.

Naturgass er et samlebegrep for gass som er dannet ved nedbryting og omdanning av organisk materiale under jordens overflate.

Det finnes ulike typer gass: tørrgass, våtgass, flytende gass og skifergass. Den vanligste bruken av gass er til oppvarming, matlaging, kraftproduksjon og anvendelse i industrien. Det er også en liten, men økende, bruk til transport.

Naturgass står for 22 prosent av global energietterspørsel, og utgjør nesten en fjerdedel av elektrisitetsproduksjonen. Equinor ser på naturgass som en pålitelig energikilde som passer som partner til fornybar energi som sol og vind, som er væravhengige.

Naturgass er en attraktiv energikilde sett fra et miljøperspektiv, fordi den avgir mellom 50 prosent og 65 prosent mindre CO2 i kraftproduksjon enn kull. Til oppvarming i hjem eller i industrien slipper naturgass ut 25 til 30 prosent mindre CO2 enn olje.

Norge er i dag den nest største leverandøren av gass til det europeiske gassmarkedet, etter Russland.

Det internasjonale energibyrået, IEA, venter en årlig vekst globalt på 1,4 prosent frem til 2040. Equinor venter at etterspørselen etter gass til kraftproduksjon vil øke de kommende to tiår som et alternativ til kull, først og fremst som følge av strengere europeisk klimapolitikk.