Til forsiden

Karbonfangst og lagring

Janett Sadia Skjelvik,
jobber med karbonfangst og lagring i Equinor.

For å nå våre felles klimamål, må det fanges og lagres CO2 i mye større grad enn det gjøres i dag. Vi kan fange CO2 fra våre egne offshoreanlegg, og industrien fra sine anlegg på land. CO2 komprimeres og sendes så ned i reservoaret igjen, for at vi skal kunne å lagre den trygt flere kilometer under bunnen av Nordsjøen.

CCS handler om å hindre at karbondioksid (CO₂) slippes ut i atmosfæren, men heller lagres trygt under bakken. Karbonfangst- og lagring er helt nødvendig for å redusere CO₂-utslipp i tråd med målene i Parisavtalen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har uttalt at verden må fange og lagre seks milliarder tonn CO₂ per år i 2050 om vi skal lykkes med å nå klimamålene satt av FNs Klimapanel. Det er nesten det tredobbelte av Indias utslipp fra energisektoren i dag.

Equinor ser på dette som den ledende teknologien når det gjelder å avkarbonisere fossilt brennstoff , og som et viktig langsiktig tiltak for å redusere de globale CO₂-utslippene.

Helt siden 1996 har Equinor fanget og lagret CO₂. Equinor er verdensledende på området.

Equinor har så langt fanget og lagret over 23 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer utslippene fra all norsk biltrafikk i godt over fire år.

Sammen med Total og Shell har Equinor fått oppdraget med vurdere transport av CO₂ fra landbasert industri i Norge, og lagre det under havbunnen på norsk sokkel. Et eventuelt fremtidig CO₂-lager vil også kunne bidra til å realisere et hydrogenmarked.