Til forsiden

Olje

Nyorobi Busanda Kiyuga,
jobber med olje i Equinor.

Verden vil trenge olje i mange år framover for å holde samfunnet i gang. Ikke bare til transport og forbrenning, men også til produksjon av varer som plast, syntetiske stoffer, asfalt, kosmetikk og til og med medisiner.

Til tross for en nedgang siden 1973, er olje fremdeles den største energikilden og leverer 32 prosent av energien som brukes over hele verden. Det er mer enn både kull (28%) og naturgass (22%).

USA produserte mest olje i 2016 etterfulgt av Saudi-Arabia og Russland.

Det er produsert olje og gass fra totalt 107 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet i år var det 85 felt i produksjon: 66 felt i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og to i Barentshavet.

Olje brukes stadig mindre til strømproduksjon, men står fortsatt for over 92 prosent av transportsektorens energiforbruk.

Norge er en relativt liten aktør i et globalt oljemarked, og står for om lag to prosent av verdens samlede produksjon av råolje.

Equinor har satt et ambisiøst mål for CO2-intensitet og etablert en rekke nye retningslinjer for å nå det. Ressurser som oljesand og ekstra tung olje ikke vil ha plass i selskapets fremtidige strategi.