Til forsiden

Sol

Sverre Trollnes,
jobber med sol i Equinor.

Solen er en usedvanlig verdifull energiform for framtiden. Vi er allerede i gang i Brasil, og nå starter vi et nytt prosjekt i Argentina. Etter en dramatisk reduksjon i kostnadene, er nå sol et av områdene med størst vekstpotensiale.

Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde, med stort potensiale.

Gitt en bærekraftig utvikling av den globale energimiksen, så vil nesten halvparten av all elektrisitet komme fra sol og vind i 2050, hvorav solenergi alene for over 20 prosent.

I dag går det med 200 000 solcellepaneler og et område tilsvarende 100 fotballbaner for å dekke energibehovet til 80 000 husstander.

Prisen på solenergi er halvert de siste tre årene, og IEA tror den vil halveres ytterligere de neste tre årene.

Solenergi utgjør i dag i rundt én prosent av verdens energimiks.

I 2017 gikk Equinor inn i solprosjektet Apodi i Brasil, sammen med Scatec Solar. Prosjektet vil levere elektrisitet til rundt 160 000 husstander. Selskapene har også avtalt et eksklusivt samarbeid for sammen å utvikle eventuelle framtidige solenergiprosjekter i Brasil.