Til forsiden

Vind

Natalja Altermark,
jobber med vind i Equinor.

Vår erfaring med å operere i de krevende forholdene i Nordsjøen har gitt oss en kompetanse som også er overførbar til offshore vindprosjekter. Flere vindparker står allerede ferdig og vi er i full i gang med å se på nye prosjekter i både Storbritannia, USA, Tyskland og Polen.

Vind kommer til å bli en stadig viktigere kilde til energi på jorden, og det finnes en energimengde på rundt 100 ganger verdens energiforbruk. Men kun en liten del av dette er mulig å utnytte i praksis.

Takket være ny teknologi, som mer effektive turbiner, har kostnadene ved å utvinne vindenergi gått drastisk ned de siste årene. Dette vil gjøre det langt mer lønnsomt å satse på vind.

Equinors vindkraftprosjekter gir i dag fornybar energi til 650 000 britiske hjem.

Med sin årelange offshoreerfaring bruker Equinor kjent teknologi på et helt nytt område, og gjennom sitt flytende havvindprosjekt Hywind utenfor Skottland åpner selskapet opp for muligheten til å generere vindkraft i dypvannsområder over hele verden.

Equinors Dogger Bank har fått godkjenning for utbygging av havvindparker til en kapasitet på 4,8 GW. Dette tallet tilsvarer nesten fem prosent av Storbritannias estimerte strømbehov. Dersom det blir fullt utbygd, vil det mest sannsynlig bli verdens største havvindprosjekt.

Equinor ser på vind som en svært viktig fornybar energi og vindkraftparker på land og til havs kan dekke over 20 prosent av verdens elektrisitetsbehov innen 2050.